Udsyn

Hjemmesider og inspiration ude i Verden

Af redaktionen

undefined

 

Tag skraldet

Kan man leve uden at skabe affald i dagens Danmark? Hvordan kan vi f.eks. reducere vores affaldsmængde, når de fleste ting vi køber er pakket ind i emballage? Janne fra Aarhus er hoppet ud i eksperimentet. På Danmarks hidtil eneste ”zero waste” blog kan du lade dig inspirere af hendes opdagelser, overvejelser og rejse mod et liv uden en skraldespand. Internationalt findes der flere ”zero waste” blogs, hvor indehaverne er kommet længere i processen. De mere kendte af slagsen tilhører Lauren Singer og Bea Johnson

 

Sea Change Radio

Amerikanerne har en stærk tradition for uafhængige radio podcasts af høj kvalitet (noget vi i øvrigt kunne savne herhjemme). Inden for bæredygtig omstilling findes der flere gode podcasts, heriblandt Sea Change Radio, som gennem ugentlige udsendelser behandler omstillingen til social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Programmets faste vært er Alex Wise, som i hver udsendelse har 1-2 gæster, der fortæller om et konkret emne. Udsendelserne dækker et bredt emnefelt – fra nye måder at tænke bæredygtig virksomhed på over miljøproblemer ved udvinding af skifergas til deleøkonomi og nye energiteknologier. Sea Change Radio kan høres på programmets hjemmeside eller via iTunes.


Chora Connection

Chora Connection er en platform for helheds- og handlingsorienterede tiltag, der skal bidrage til at skabe et mere resilient og bæredygtigt samfund. Chora Connection er en uafhængig fond støttet af Villum Fonden og Velux Fonden. Missionen er at omsætte og formidle viden og tænkning til positive visioner og konkrete løsninger. Eksempler på nogle af de første interesseområder for Chora Connection er fødevaresystemer, uddannelse, design, politikudvikling, finansiering og bæredygtige forretningsmodeller.

 

Nye FN-mål for bæredygtig udvikling

I september kan kursen sættes mod en langt mere bæredygtig verden, når verdens ledere i FN vedtager de nye, bæredygtige udviklingsmål – på engelsk Sustainable Development Goals (SDG). De nye mål erstatter de hidtidige Millenium Development Goals. Hvor de tidligere mål kun gjaldt for udviklingslandene, gælder SDG-målene, som noget nyt, for alle lande. Klima og miljø bliver i målene kædet sammen med udvikling i erkendelse af, at reduktion af fattigdom, sult og nød ikke kan ske uden at tage hensyn til miljø og klima. Det ambitiøse mål for de nye udviklingsmål er at gøre en ende på fattigdom og samtidig skabe grønnere samfund. Der er 17 mål i alt, og flere af dem er rettet mod miljø- og klimamæssig bæredygtighed. Mellemfolkeligt Samvirke har i sommers udgivet et politikkatalog med vurderinger af og anbefalinger til Danmarks indsats i forhold til de nye SDG-mål.

undefined

Økolariet i Vejle

Økolariet er et oplevelses- og videncenter i Vejle for ”hele familien”. Det ligger et stenkast fra banegården, og der er gratis adgang. Økolariet er også en hjemmeside med informationer – f.eks. ideer til hvordan du selv kan forbedre miljøet. Du kan finde videoer om energi og klima på Økolariets YouTube-kanal.

 

 

 

 

 

NYHEDSBREV

Tilmeld dig nyhedsbrevet for Nyt Fokus og modtag en mail, når nye numre udkommer