Ønsket om længere arbejdstid er forduftet

Danskernes arbejdstid er passende, mener nu et flertal af de politiske partier. Ingen har planer om længere arbejdstid. To partier vil have arbejdstiden nedsat og sigter på en 30 timers-uge. Det viser en rundspørge, som Nyt Fokus lavede op til folketingsvalget i juni

Af Nils Enrum

undefined

Enhver tale om "12 minutter mere", som S og SF gik til valg på i 2011, og om at sløjfe St. Bededag og andre fridage, som Margrethe Vestager (RV) foreslog, er forstummet på Christiansborg. I dag lyder vurderingen, at den aktuelle 37 timers uge er passende, og det er i øvrigt ikke noget politikerne skal blande sig i.

Det viste en rundspørge blandt partiernes arbejdsmarkedsordførere, som Nyt Fokus foretog en uge før junivalget.

Samtidigt afviser langt de fleste partier, at en arbejdstidsnedsættelse giver mening som et skridt i retning af en mindre belastning af klima og miljø.

Socialdemokraterne: Intet ønske om ændret arbejdstid
De 12 minutter indgår ikke længere i partiets valgoplæg, siger tidl. arbejdsmarkedsordfører og nu medlem af Folketingets Beskæftigelsesudvalg Lennart Damsbo-Andersen (S). ”Det, der var meningen dengang, var at få flere hænder i gang. Og det er vi jo godt i gang med nu. Vi vil gerne give alle mulighed for at arbejde – også dem, der er på kanten af arbejdsmarkedet. Men det betyder ikke, at du skal arbejde 37½ time om ugen for eksempel.”

– Så I ønsker ikke at ændre på de 37 timer eller ferier og fridage?

”Nej, overhovedet ikke. Og det er overenskomstmæssige aftaler. Det blander vi os ikke i. Det som vi kan gøre er at skabe rammerne for, at flere hænder kan komme i gang.”

– Man kunne også få flere hænder i gang ved at sætte arbejdstiden ned – er det en vej at gå?

”Ikke ud fra den politik vi har, nej. Men igen: det er arbejdsmarkedets parter som aftaler det.”

– Hvad siger du til argumentet om at vi med en kortere arbejdstid ville belaste miljøet mindre?

”Det regnestykke kan jeg ikke lige se for mig.”

– Du ser ikke arbejdstiden som et middel i miljøpolitikken?

”Nej.”

Liberal Alliance: Vækst er ikke problemet, men løsningen
”Arbejdstiden bestemmes af arbejdsmarkedets parter – det har vi ingen intention om at blande os i”, siger arbejdsmarkedsordfører Joachim B. Olsen (LA). ”Men det vi gerne vil, er at sænke skatten på arbejde, så det bliver attraktivt at arbejde mere, så vi kan få en højere vækst. Økonomisk vækst er forudsætningen for at vi kan løse de miljøudfordringer, der er. Vi skal have råd til ny teknologi. Det der kan løse de udfordringer, er ikke at vi bliver mindre velstående, men at vi bliver mere velstående.”

SF: Kortere arbejdstid kan stresse
”Vi har ikke nogen tanker om at arbejdstiden skal sættes op. Og det er jo også noget, som afgøres af arbejdsmarkedets parter”, siger tidl. arbejdsmarkedsordfører Eigil Andersen (SF)

- At udnytte en stigende produktivitet til mere fritid i stedet for mere i løn nævnes som noget, der kan mindske miljøbelastningen. Hvordan ser SF på det?

”Jamen, det kan også være en mulighed og kan gavne miljøet. Men om fagforbundene vil tage det ind i overenskomstkravene, er deres beslutning. Der er jo det dilemma, at kortere arbejdstid enten giver en indtægtsnedgang eller kræver en lønkompensation ved arbejdsgiverne. Der kan være lavtlønnede, som ikke synes, at man kan kaste en del af indtægten væk. Det er et stort og kompliceret spørgsmål. Også fordi: hvordan opnås den produktivitetsstigning? Der tales jo meget om stress i dag i forhold til arbejdet. Og hvis produktivitetsstigningen opnås ved at den enkelte skal arbejde endnu hurtigere på den kortere arbejdstid, så er det jo ikke sikkert, at man får den forventede forbedring.”

Dansk Folkeparti: Kortere arbejdstid gavner ikke miljøet
”Det er meget passende som det er”, siger arbejdsmarkedsordfører Bent Bøgsted (DF), som efter folketingsvalget nu også er formand for Folketingets Beskæftigelsesudvalg. ”Der er hverken behov for at sætte det op eller ned. Problemet er – hvis det skulle reduceres – at der jo altid er nogen, som skal betale for det. De, der skal have reduceret arbejdstiden, mener jo ikke, at de skal gå ned i løn. Det hænger ikke sammen.”

– Er det ikke et argument, at med en kortere arbejdstid belaster vi ikke miljøet så meget?

”Næ, det er det ikke, for virksomhederne skal stadig have produceret det samme. Så de vil ansætte nogle flere og stadigvæk producere den samme mængde på den samme tid. Så det ændrer ikke noget. Det forbedrer ikke miljøet.”

Alternativet: Flere job, bedre miljø, mere frihed
Alternativet ønsker at sænke arbejdstiden fra de nuværende 37 til 30 timer om ugen gradvist over de næste ti år. Rune Wingård (Alt.) siger: ”Vi har arbejdsløshed nu, og vi har rapporter som peger på at 730.000 danske job bliver erstattet af robotteknologi. Så vi står over for en udfordring: Hvordan kan vi sørge for at folk kan have et job, uden at vi øger den samlede produktion og dermed ressourceforbruget i samfundet? Det er dér vi ser kortere arbejdstid som en god løsning, som både kan give flere job og mere frihed til den enkelte, til at være sammen med familien, til frivilligt arbejde osv.”

Alternativet ser gerne 30 timers-ugen kombineret med en form for ”timebank-model”, så man kan ”arbejde mindre i nogle perioder, og mere i andre. Det kan være en fordel for fx børnefamilier.”

Konservative: Folk må selv træffe de miljørigtige valg
”Som standardaftale er det ganske passende nu, men det er jo noget som arbejdsmarkedets parter regulerer og ikke noget vi skal regulere politisk”, svarer tidl. arbejdsmarkedsordfører Charlotte Dyremose (KF). ”Vi synes det er fint, at man har mulighed for at gå op eller ned i tid, hvis man har lyst til det – gerne så fleksibelt som muligt, selvfølgelig med en tilsvarende betaling, højere eller lavere alt efter arbejdstiden.”

– Hvad med betydningen for miljøet af at vælge mere fritid i stedet for mere i løn?

”Der synes vi helt grundlæggende, at den vurdering må folk selv træffe. Og heldigvis har man i Danmark bedre og bedre muligheder for at træffe de miljørigtige valg, uanset om det er et merforbrug. Det er vigtigt at vi politisk promoverer, at man hver især kan træffe de rigtige valg. Men det er valg, som mennesker må træffe selv.”

Venstre: Dokumentation savnes – og en masse penge
”Vi synes, at det er et passende niveau sådan som arbejdstiden er nu”, siger Michael Jellesmark (V). ”Men vi er selvfølgelig åbne over for nye tanker og nye muligheder, for vi står da med nogle udfordringer på nogle områder. For eksempel med stress, som har meget høje omkostninger.”

– Et argument for at nedsætte arbejdstiden er, at produktionen ellers må stige hele tiden for at skaffe job til alle. Hvad siger I til den idé, at mindre arbejde og mere fritid kan forbedre klima og miljø?

”Er vi nu sikre på, at folk ikke bruger flere penge, hvis de har mere fri? Det er jo vigtigt at dokumentationen er i orden. Men en nedsættelse af arbejdstiden er ikke en del af Venstres politik. I de beregninger, jeg har set – fx af Alternativets forslag – mangler der en masse penge. Og der mangler bestemt også arbejdskraft. I størrelsesordenen 500.000, hvis arbejdstiden skulle ned på 30 timer.”

Enhedslisten: 30 timers uge til 37 timers løn
Hensynet til miljø og klima er blot én af grundene til, at Enhedslisten ønsker arbejdstiden sat ned, siger arbejdsmarkedsordfører Christian Juhl (EL).

”Vores mål er at vi frem til 2020 nedsætter arbejdstiden til 30 timer. I første omgang opfordrer vi til, at der sker på det offentlige område, hvor det er folkevalgte, som er arbejdsgivere, og det er rimeligt let at gå til. Og så kan det inspirere til at det også sker i den private sektor. Det er de faglige organisationer, som skal styre det – det er ikke partierne, der skal bestemme det. Men vi vil agitere for det.”

– Tredive timer i 2020 – skal lønnen så også sættes ned?

”Nej. Det skal være med personalekompensation og lønkompensation. Der er gode erfaringer med det i Sverige. I Göteborg kommune har de sat sosu-assistenterne ned i arbejdstid fra 37 til 30 timer med fuld, uændret løn. Dér siger kommunen: ’vi får mindre sygdom, mindre belastning af medarbejderne og gladere medarbejdere, og det opvejer fuldt ud at vi betaler fuld pris’. Så det er ikke nødvendigvis en ekstraudgift.”

Radikale: Det er halsløs gerning
”Det er arbejdsgiver og arbejdstager, som aftaler arbejdstiden i Danmark. Og det synes vi fungerer udmærket”, siger tidl. finansordfører Camilla Hersom (RV).

– Enhedslisten og Alternativet henviser bl.a. til at en kortere arbejdstid vil forbedre klimaet og miljøet. Hvad siger de Radikale til den idé?

”Det er halsløs gerning at forestille sig, at vi skulle have noget som helst råderum at investere i den grønne omstilling, hvis danskerne over en kam gik ned til en normtid på 30 timer om ugen. Samtidig har vi en udfordring med at der bliver flere ældre og udsigt til stigende sundhedsudgifter. Det er direkte uansvarligt.”

– Er det fordi du tænker, at det sker på en gang – i forrige århundrede havde vi en gradvis nedsættelse af arbejdstiden….

”Det hænger ikke sammen – derfor!”

– Hvad med de helligdage, som har været i søgelyset, St. Bededag og andre?

”Vi har ingen aktuelle planer om at røre ved helligdagene. Men hvis vi fortsat skal have så lange ferier, som vi internationalt set har i Danmark, så kræver det jo også at alle, der kan, bidrager på arbejdsmarkedet - og helst mere end 30 timer om ugen!”

Læs også kommentaren: "Tid er penge"

 

Foto: Gerd Altmann (Pixabay, Creative Commons License)

Nils Enrum er medlem af redaktionen af Nyt Fokus og lektor på Professionshøjskolen Metropol.

NYHEDSBREV

Tilmeld dig nyhedsbrevet for Nyt Fokus og modtag en mail, når nye numre udkommer