Guldgrube af viden

Anmeldelse

Af Sussanne Blegaa, redaktionen

undefined

Bæredygtighed handler om at viderebringe den arv, som for en stund er i vor varetægt, i en ordentlig forfatning. Men hvad består en ordentlig forfatning egentlig i?
   Det hverken kan eller skal være præcis det samfund og den natur, vi har i dag. Men hvilke værdier ønsker vi da at videregive til kommende generationer, og vil de værdsætte dem? Hvor lang en tidshorisont taler vi om – 50 år, 500 år, en million år? Tæller mennesker i Kina lige så meget som vore egne nærmeste? Og er andre arters fremtid også vigtig?
   Det er nogle af de spørgsmål og dilemmaer, man kan læse om i første del af den over et kg tunge bog Bæredygtighed – Værdier, regler og metoder. Bogen indeholder artikler af 20 forfattere, hvoraf mange er tilknyttet Institut for Planlægning, Aalborg Universitet.
   Værdierne er omdrejningspunktet i bogens første del. Her får man et overblik over den historiske udvikling af bl.a. vækstbegrebet og bæredygtighedsbegrebet, samspillet med demokratiet og skarpe analyser af uklarheder og dilemmaer. Skiftende opfattelser af værdier i naturen og landskabet får et spændende kapitel for sig. Debatten har til tider været ophedet, men her får man en klar, nøgtern og samtidig engageret gennemgang. Analyserne af værdier og begreber giver et overblik og en indsigt, som er en inspirerende vejviser, når man skal navigere mellem debattens mange partsindlæg.
   Bæredygtig udvikling kræver handling. Bogens anden del har fokus på den historiske udvikling af det nødvendige apparat af regler og planer. Her er der kapitler om bl.a. planlægning i det åbne land, vandmiljøplanerne, byplanlægning og energi- og klimaplanlægning.
   Bogens tredje del handler om metoder som f.eks. arbejdet med virksomhedernes ansvar (CSR), livscyklusvurderinger, ecodesign og metoder, som kan kvalificere det samfundsmæssige valg mellem store, alternative projekter inden for bl.a. energiforsyning og transport. Og det er blot et udpluk af de omkring femten specifikke emner, som har hvert sit kapitel.
   Hvert kapitel kan læses som en selvstændig artikel, og kun enkelte er tynget af tørre opremsninger af teknikaliteter. Langt de fleste artikler er velskrevne og spændende, også for den mere alment interesserede læser. Bogens anden og tredje del er en guldgrube for læsere, som vil have en introduktion til arbejdet med regler, planer og metoder.
   Bogen henvender sig både til læsere, som er generelt interesserede i en bæredygtig omstilling, og til journalister, undervisere og miljømedarbejdere i kommuner og virksomheder. Den er samtidig tænkt anvendt som lærebog på tværfaglige miljø- og bæredygtighedsuddannelser.
   Bæredygtighed – Værdier, regler og metoder giver analyser og en 360 graders orientering om bæredygtighed i teori og praksis, den historiske udvikling, den nutidige praksis og de metoder, som endnu er under udvikling. Det er en fremragende bog både for den alment interesserede læser, for studerende og for de mange mennesker, som arbejder med bæredygtighed gennem enten praksis eller formidling. Bogen er nu placeret som opslagsværk ved denne anmelders skrivebord.

BOGOPLYSNINGER

Finn Arler, Mette Alberg Mosgaard og Henrik Riisgaard (red.)
Bæredygtighed - Værdier, regler og metoder
533 sider.
Vejl. pris 499,95 kr.
Aarhus Universitetsforlag 2015

NYHEDSBREV

Tilmeld dig nyhedsbrevet for Nyt Fokus og modtag en mail, når nye numre udkommer