Nyt om NOAH

Nyheder fra NOAH og omegn. Denne gang om NOAHs holdning til genmodificerede afgrøder og megafusioner i landbruget.

undefinedNOAH opfordrer EU til at afvise GM-afgrøder

Af June Rebekka Bresson, NOAH Madsuverænitet

De fleste europæiske regeringer genbekræftede den 27. marts 2017 modstanden mod genetisk modificerede afgrøder. Det er sket i forbindelse med en afstemning om tre typer GMO-majs, hvoraf de to var nye og den tredje var den hidtil eneste GMO godkendt til dyrkning i Europa.
     Den endelige beslutning om en eventuel accept af de tre typer GMO ligger nu hos Europa-Kommissionen, og i særdeleshed hos formand Jean-Claude Juncker. NOAH opfordrer Jean-Claude Juncker til at afvise de nye GM-afgrøder.
     Regeringerne stemte imod et forslag om at tillade to nye typer af GM-majs, som de første nye GM-afgrøder siden 1998. De to typer majs er ejet af Syngenta og Dow-Pioneer, og de er designet til at modstå Bayers ukrudtsmiddel glufosinat, som er potentielt skadeligt for mennesker og dyr.
     Mute Schimpf, kampagnemedarbejder for Friends of the Earth Europe, som NOAH er en del af, udtaler: ”Om han kan lide det eller ej, er sorteper hos Jean-Claude Juncker lige nu. Han kan vælge at stå side om side med de fleste lande, borgere og bønder og afvise de genetisk modificerede afgrøder, eller han kan bakke de multinationale biotechvirksomheder op.”
     Europa-Kommissionen skal også træffe beslutning om, hvorvidt den hidtil eneste godkendte genetisk modificerede afgrøde til dyrkning i Europa skal gengodkendes. Det handler om Monsantos MON810, som producerer toksiner, der dræber majs-skadedyr. MON810 er allerede forbudt i 17 EU-lande, og dyrkes på mindre end 1 pct. af landbrugsjorden i EU, primært i Spanien og Portugal.
     Mute Schimpf fortsætter: ”Der er ingen politisk eller offentlig støtte til genetisk modificerede afgrøder, og de fleste landmænd ønsker dem ikke. Det er tid til at præsident Juncker trækker stikket ud på denne mislykkede teknologi én gang for alle (…).”
Læs mere om NOAH Madsuverænitets arbejde med GMO og sprøjtegifte på NOAHs hjemmeside.


Nej til megafusioner i landbrugssektoren

Af Nanna L. Clifforth, NOAH

Op mod 200 organisationer, inklusive NOAH Friends of the Earth Denmark, har anmodet Europa-Kommissionen om at blokere tre planlagte fusioner af seks gigantiske landsbrugskoncerner.
     Organisationerne, som tæller landmænd, landarbejdere, biavlere, religiøse grupper og internationale udviklings- og miljøgrupper, hævder, at de tre firmaer, som skabes efter fusionerne, vil koncentrere magten over markedet og forværre det industrielle landbrugs mange problemer.
     De europæiske og nationale organisationer, der tilsammen repræsenterer millioner af medlemmer, gør opmærksom på, at de foreslåede fusioner af Dow Chemical med DuPont, Monsanto med Bayer AG og Syngenta med ChemChina vil resultere i et uacceptabelt monopol, hvor blot tre firmaer kontrollerer omkring 70 pct. af verdens landbrugskemikalier og mere end 60 pct. af verdens kommercielle frø.
     ”Vi nægter, at lade få store virksomheder kontrollere vores landbrug og fødevarer. Vi har ikke brug for flere dyre inputs og patenter, men en lige adgang til ressourcer og mulighed for at producere sunde fødevarer på et bæredygtigt grundlag. Den industrielle model har spillet fallit, vi har i stedet brug for at gentænke vores landbrug,” siger Nanna L. Clifforth fra NOAH Friends of the Earth Denmark.
     Organisationerne har opfordret Europa-Kommissionen til at afvise fusionerne, forhindre konsekvenserne og skride til handling for at støtte et retfærdigt og bæredygtigt fødevaresystem, der er mindre afhængigt af landbrugsindustri.
     Den fulde ordlyd af henvendelsen til Europa-kommissionen og flere oplysninger kan findes på NOAHs hjemmeside.

Tegn gratis abonnement

Tegn gratis abonnement på Nyt Fokus og modtag digitalt nyhedsbrev, når nye numre udkommer.