Chr. Hansens arbejde med FN's verdensmål

Private virksomheder arbejder på at implementere FN’s verdensmål. Virksomheden Chr. Hansen har integreret målene i deres kerneforretning og Cathrine K. Paulsen, Bæredygtighedskonsulent i Chr. Hansen, fortæller her, hvordan man vender globale udfordringer til globale muligheder.

Af Cathrine Kesia Paulsen

undefinedKlimaforandringer, ekstrem fattigdom og diskrimination. Verdens udfordringer kan virke uoverskuelige. Hvor skal man starte? Med FN’s 17 verdensmål har hjælpeorganisationer, NGO’er og private virksomheder fået en fælles ramme og et fælles sprog for at dreje udviklingen i en mere positiv retning. Men hvordan får man integreret de globale mål til noget, der er relevant internt i virksomheder og andre organisationer?

Store udfordringer kræver fælles løsninger
FN’s 17 verdensmål, også kaldet United Nations Global Goals for Sustainable Development, beskriver enorme globale udfordringer, som kræver fælles løsninger. Virksomheder spiller en vigtig rolle og bør benytte deres stærke innovationskraft til at vende de globale udfordringer til globale muligheder.
     Siden 1874 har den globale bioscience-virksomhed Chr. Hansen arbejdet på at sætte naturlige fødevareingredienser på landkortet ved at benytte naturens egne mekanismer, mikroorganismer.
     ”Vi arbejder dagligt på at udfordre og innovere tilgangen til fødevarer og landbrug og forbedre vores hverdag med probiotika (se faktaboks nederst i artiklen, red.). Hver dag indtager mere end 1 milliard mennesker produkter, som indeholder Chr. Hansens naturlige ingredienser. Når man berører så mange mennesker dagligt, følger også et ansvar for at finde nye løsninger på problemer inden for vores kompetenceområde. Verdensmålene har tydeliggjort, hvordan Chr. Hansen kan være med til at adressere globale udfordringer med vores kernekompetencer”, siger Annemarie Meisling, Direktør for bæredygtighed i Chr. Hansen.

Vi fokuserer på, hvor vi kan gøre den største forskel
Det er vigtigt, at arbejdet med verdensmålene ikke bliver flødeskum og kirsebær på kagen. Det skal være en integreret del af kagen såvel som hele det produktionsapparat, der er med til at ælte dejen og finde på opskriften. Med andre ord skal det være en integreret del af virksomhedens strategi, drift og innovationsapparat. Denne form for integration kan kun opnås ved at hensynet til verdensmålene bliver indarbejdet i virksomhedens overordnede strategi. Vi fokuserer derfor på hvor vi kan gøre den største forskel og få det integreret i de eksisterende strategiske målsætninger.
     ”Chr. Hansens forretningsstrategi, Nature’s no. 1, har allerede fokus på, at det er naturens egne byggesten, der er vores kerneforretning. Med naturlige bakteriekulturer kan vi være med til at fremme et bedre og mere bæredygtigt landbrug, reducere madspild og fremme global sundhed”, forklarer Annemarie Meisling og tilføjer: ”Efter jeg er startet i Chr. Hansen er jeg blevet klar over, hvor stor en forskel bakteriekulturer kan skabe. De er små, men enormt slagkraftige. Det er dybt fascinerende”.
     Alle ved, at hvad der bliver målt, bliver gjort. Det er derfor vigtigt at sætte konkrete mål på ambitionerne for hvert af de tre fokusområder.
     Bedre landbrug indebærer, at Chr. Hansen arbejder for at være med til at brødføde den voksende befolkning gennem et bæredygtigt landbrug og naturlig plantebeskyttelse. Med bæredygtigt landbrug menes der et landbrug, hvor der benyttes færre kemikalier og pesticider eller antibiotika, og som samtidigt skaber et større udbytte. Med naturlig plantebeskyttelse menes det, at Chr. Hansens produkt Nemix C® kan benytte naturens gode bakterier til at styrke rodnettet i afgrøderne, styrke modstandsdygtigheden mod skadedyr og skabe større udbytte af afgrøderne. I 2025 er målet, at 25 mio. hektar landbrug har øget deres produktivitet med omkring 10 pct. ved at bruge naturlig plantebeskyttelse.
     Mindre madspild indebærer, at Chr. Hansen hjælper vores kunder med at reducere madspild ved brug af naturlige biobeskyttende kulturer, som mindsker væksten af skimmel, mug, og kan give længere holdbarhed. Målsætningen er at reducere det globale yoghurtspild med 2 pct., dvs. 700 tusinde ton, i 2020.
     Global sundhed indebærer, at Chr. Hansen bidrager til at forbedre både menneskers- og produktionsdyrs helbred over hele verden gennem sunde, sikre og næringsrige produkter. For eksempel gennem probiotika, der er med til at styrke immunforsvaret. Målet er at lancere fem nye produkter med dokumenteret sundhedseffekt inden 2020.
     ”Det lyder måske simpelt”, siger Annemarie Meisling, ”men for at komme frem til de målsætninger, ligger der en stor øvelse i at kortlægge samtlige af virksomhedens produkter op imod verdensmålene”.
     Som i andre virksomhedsprocesser blev der som det første udviklet et stort Excel-regneark. Dette ark kortlagde alle virksomhedens produkter, målt op imod verdensmålene. Alle produkter blev vurderet på en skala fra et til tre i forhold til, hvor meget de påvirkede verdensmålene, og hvor godt det var dokumenteret. ”I denne proces kan det betale sig at være meget konkret og finde ud af, hvilke af de 169 delmål der er mest relevante for den enkelte virksomhed eller organisation. For eksempel har vi under verdensmål 12 udvalgt delmål 3, der fokuserer på at halvere globalt madspild hos detailhandlere og forbrugere”, forklarer Meisling.
     Kortlægningsøvelsen kogte det ned til otte potentielle fokusområder, som blev kogt yderligere ned til tre fokusområder efter interessentdialogen.

Interessenterne skal tages med på råd
Én ting er, hvad man selv mener, er den rigtige retning, men det er ikke altid interessenterne er enige i de prioriteter. Næste skridt var at gå til vores kerneinteressenter, herunder de største kunder, relevante nøglemedarbejdere, bestyrelsen, ledelsen og investorer. Formålet var at få deres syn på, hvilke forventninger de havde til Chr. Hansen og hvad de mente, vi burde fokusere på. Derved får man hele forretningen og ikke mindst ledelsen med i processen, hvilket styrker agendaen yderligere, og kan være med til at skubbe verdensmålene ud i hele organisationen.
     ”Hos os var samtalerne med interessenterne vigtige. Vi blev af både interne og eksterne interessenter udfordret på at fokusere på områder, der var en integreret del af vores overordnede virksomhedsstrategi. I bæredygtighedsafdelingen havde vi nogle ideer til partnerskaber, der lå en smule uden for vores kerneområder. Det ville have været nogle gode projekter, men noget der ville være drevet af vores bæredygtighedsafdeling og ikke af forretningen. Vi valgte derfor at sætte projekterne på hold. Jeg synes, vi blev skarpere på vores prioritering efter samtalerne med vores interessenter, og de mange samtaler var med til at skabe ejerskab til det endelige resultat”, supplerer Annemarie Meisling.
     Resultatet af den indledende analyse og samtalen med interessenterne blev et fokus på tre verdensmål:
     I forhold til verdensmål 2, Stop sult, bidrager Chr. Hansen til flere løsninger rettet mod at skabe et mere produktivt, modstandsdygtigt og bæredygtigt landbrug.
     I forhold til verdensmål 3, Sundhed og trivsel, har Chr. Hansen produkter, der bidrager til at forbedre den ernæringsmæssige sammensætning og er med til at reducere indholdet af salt, sukker og fedt i fødevarer. For eksempel bidrager produktet NOLA FITTM til at undgå laktose og reducere tilsætningen af sukker i fermenterede mælkeprodukter.
     Endeligt bidrager vi i forhold til verdensmål 12, Ansvarligt forbrug og produktion, med biobeskyttende løsninger, der er med til at skabe længere holdbarhed i mejeriprodukter og derigennem har potentiale til at reducere madspild.

Chr. Hansen måler den samfundsmæssige værdi
Ud over at sætte konkrete målsætninger op, som kan følges kvartal for kvartal, kan det også være effektivt at fremskaffe data, der dokumenterer den samfundsmæssige værdi af virksomhedens arbejde. Ikke bare, hvad man har gjort, eller hvor mange produkter, der er blevet solgt, men hvad den reelle indsats har betydet og hvilken effekt produkterne har haft for mennesker, dyr eller miljøet.
     ”I Chr. Hansen startede vi med at måle den samfundsmæssige værdi af bakteriekulturer, også kaldet biobeskyttelse, til yoghurt og helt konkret, hvordan ét af vores produkter, FreshQ®, kan være med til at begrænse madspild”, forklarer Peter Thøysen, marketingchef i Chr. Hansen. ”I dag smides en tredjedel af al mad ud, ifølge FN’s FAO, Food and Agriculture Organization. I Europa kan den mad der smides ud brødføde 200 millioner mennesker. Madspild er et stort problem, men også et problem hvor vores løsninger kan gøre en forskel”, siger han og refererer til et studie Chr. Hansen fik udarbejdet i forlængelse af bæredygtighedsstrategien.
     ”Vi ved at hele 17 pct. af al yoghurt smides ud hos mejerier, detailhandlen og forbrugerne. Firs procent af dette spild skylds at holdbarhedsdatoen er overskredet. Det svarer til, at vi i EU smider 1,5 millioner ton ud om året. Hvis man tilsætter Chr. Hansens biobeskyttende kulturer, kan man med naturens egne midler forlænge holdbarheden af produkterne med minimum syv dage, hvilket kan reducere yoghurtspild med cirka 30 pct. eller 360.000 tons om året. På lang sigt er det en konkret samfundsmæssig påvirkning vi kan have på madspild”, fortæller han.
     For at sikre at studiet og tallene er i orden, er det vigtigt at få dem valideret. Studiet blev derfor udarbejdet af eksterne konsulenter og revideret af et hollandsk universitet og en engelsk NGO, WRAP, for at få eksterne fagspecialister til at godkende metoden og resultaterne.

Partnerskab med CARE Danmark
Flere hoveder tænker bedst, og flere hænder får arbejdet gjort hurtigere. Chr. Hansen er derfor åben for relevante partnerskaber, der kan være med til at adressere FN’s verdensmål.
     ”I partnerskaberne kan vi dele vores viden og blive klogere på andres erfaringer. For at realisere vores ambitioner på verdensmålene har vi indgået et partnerskab med CARE Danmark, hvor vi arbejder på et projekt med anvendelse af plantebeskyttelse i Kenya”, siger Annemarie Meisling.
     Projektet handler om at hjælpe småbønder med at få op til 10 pct. mere udbytte af deres afgrøder ved hjælp af naturlig plantebeskyttelse. Samtidig har det den fordel, at det udelader farlige pesticider, som er skidt for miljøet, og sikrer bønderne et arbejde uden skadelige kemikalier for deres helbred.
     Spørger man den anden side af samarbejdet er der også opbakning: ”CARE Danmark arbejder med at ruste fattige bønder i udviklingslande gennem hjælp til selvhjælp. Mange virksomheder sidder inde med viden eller teknik, der kan hjælpe os i vores arbejde. Vi bliver udfordret i vores måde at tænke tingene på ved at gå ind i partnerskaber – og det gør virksomhederne også. For CARE handler det om at skabe værdi for de mennesker, vi arbejder for. Men samtidig tror vi på, at partnerskaber også skal skabe reel værdi for de virksomheder, vi arbejder sammen med. Er det ren altruisme eller omdømme-pleje holder det sjældent på distancen”, siger kommunikationschef Hans Beck Gregersen.
     Afhængigt af organisation og fokus kommer arbejdet med FN’s verdensmål til at se forskelligt ud, og effekterne af arbejdet vil ramme forskellige områder spredt ud over de 17 mål. Og sådan skal det også være. Jo flere virksomheder og organisationer, der kæmper for at løse de globale problemer, des bedre. Det er et vigtigt budskab, at der ikke findes én rigtig måde at arbejde med verdensmålene på. Hos Chr. Hansen er dialog vigtigt, og vi er også interesserede i at lære fra andre virksomheder, hvordan deres tilgang har været. Uanset ejerstruktur, industri og interesser, har vi alle en klar mission. Uret tikker, og vores pil er sat mod den samme endestation; vi skal nå i mål inden 2030.

FAKTABOKS: Probiotika
Der skelnes mellem gode og dårlige bakterier. Gode bakterier bidrager med at få energi og næring ud af maden. Dårlige bakterier gør os syge. Probiotika er levende bakterier, som gør os sundere. ”Pro bios” betyder ”for livet”, og mikroorganismerne øger produktionen af gode bakterier i tarmen.

Foto: U.S. Department of Agriculture (Creative Commons License)

Cathrine Kesia Paulsen er Bæredygtighedskonsulent i Chr. Hansen.

Tegn gratis abonnement

Tegn gratis abonnement på Nyt Fokus og modtag digitalt nyhedsbrev, når nye numre udkommer.