Hvorfor spilder vi verdens ressourcer?

Tonsvis af værdifulde ressourcer ender hver dag på lossepladsen eller i forbrændingen. Det belaster miljøet og begrænser fremtidige generationers adgang til ressourcer. Dette nummer sætter fokus på årsagerne bag det enorme ressourceforbrug, hvordan det kan opgøres og håndteres og EU’s rolle i forhold til at skabe en ressourceeffektiv økonomi.

Af redaktionen

undefined

Verdens fælles ressourceforbrug er temaet for dette nummer af Nyt Fokus – og mobiltelefoner og smartphones bruges i flere artikler som et konkret eksempel på forbrug og produktion.
     I dag er der på kloden flere mobiltelefoner end mennesker – og mobilerne går hurtigt fra at være forbrugsgoder til at blive affald. Tænk blot på, hvor mange mobiltelefoner du selv har haft de sidste 5-10 år.
     Din telefon koster ikke kun det, du betaler sælgeren. Med dit forbrug er du med til at skabe både gode og dårlige jobs, forurening og meget andet. Artiklen Made on Planet Earth handler om konsekvenserne af produktionen af mobiltelefoner, og hvordan de enorme årlige salgsindtægter fordeles på forskellige led i den globale produktionskæde.
     Hvilke ressourcer vi lægger beslag på via vores mobiler er emnet for artiklen Smartphones – fremtidens guldmine. Her zoomes ind på konkrete miljøeffekter og ressourceforbrug knyttet til produktion, brug og bortskaffelse af smartphones. Artiklen viser at bedre genanvendelse af telefonernes materialer er afgørende for at opnå en højere ressourceeffektivitet.
     Vi kan ikke blive ved med at købe stadigt mere og smide ressourcerne væk. Den konklusion er man også kommet frem til på internationalt niveau. I september 2015 skrev verdens ledere under på FN’s nye bæredygtige udviklingsmål. Der er 17 mål, som man vil arbejde for at indfri i 2030. De handler om mange forskellige emner, fra at udrydde sult og fattigdom til at bekæmpe miljøforringelser og klimaforandringer og meget mere.
     Bæredygtigt forbrug og produktion er et af målene. Dette forudsætter en ressourceeffektiv økonomi, og en forudsætning for at nærme sig en sådan er, at man kan sætte tal på, hvor ”ressourcetung” forbruget er, om man gør fremskridt osv. I artiklen Kan vi måle bæredygtighed? gennemgås begrebet økologisk fodaftryk. Beregninger viser, at vi i vores del af verden bruger over det dobbelte af, hvad vi kan "tillade os".
     Bag de nye udviklingsmål er en erkendelse af, at problemerne med fattigdom og sult kun kan løses, hvis verden også fokuserer på at bekæmpe miljøforringelser og klimaforandringer. Ressourceforbrug hænger sammen med andre globale udfordringer og kræver en ny udvikling. Men problemerne er ikke ens overalt. Nogle sulter og tørster, mens andre har mere end rigeligt. Paradoksalt nok er det dem, der har rigeligt, som forbruger løs. Artiklen Bliver vi aldrig mætte? belyser årsager til forbrugets fortsatte vækst i de rige lande og sætter spørgsmålstegn ved, om det er nok at appellere til forbrugernes moral og samfundssind.
     Målet om bæredygtig forbrug og produktion skal nås ved bl.a. øget genbrug og genanvendelse. Artiklen EU’s kamp mod affaldsbjerge fortæller om arbejdet i EU med politiske tiltag, der skal gøre økonomien mere cirkulær, så ressourcerne kan komme i kredsløb i stedet for at bevæge sig ad en linje, der ender på lossepladsen eller i forbrændingen.
     Dette nummer udgives både elektronisk på hjemmesiden nytfokus.nu og som trykt blad til brug i undervisningen på gymnasier og HF. I bestræbelserne på at gøre nummeret undervisningsegnet har redaktionen fået værdifuld feedback fra en gruppe bestående af gymnasielærerne Susanne Andersen, Lars Trampedach, Anette Hougaard Nielsen, Jørgen Lassen og Hans Rørdam. Ansvaret for det endelige produkt er dog alene forfatternes og redaktionens.

God læselyst!

Foto: Fairphone

NYHEDSBREV

Tilmeld dig nyhedsbrevet for Nyt Fokus og modtag en mail, når nye numre udkommer