Udsyn

Hjemmesider, notitser og inspiration fra verden.

Ved redaktionen

undefinedMSC’s kommentar til interview i Nyt Fokus nummer 19 om havmiljøet

I Nyt Fokus nummer 19 om havmiljøet fremgik følgende af interviewet med Kurt Svennevig Christensen fra Levende hav: ”I modsætning til økologiske varer, som er statskontrolleret, kan MSC mærkning købes.”


“Dette er lodret forkert”, har MSC-sekretariatet skrevet til redaktionen, “MSC har udarbejdet en standard for bæredygtigt fiskeri. Denne standard kan fiskerier søge at blive certificeret imod gennem et certificeringsbureau. Disse bureauer er uafhængige af MSC, og der går ingen penge til MSC for at foretage certificeringen. Det antydes derudover, at alle typer fiskeri, inkl. bundtrawl bliver godkendt. Dette er ikke korrekt. Standarden er netop lavet, så den tager højde for, om en bestemt fiskeritype (som bundtrawl) vil gøre uoprettelig skade på havbunden, hvis man bruger den i et bestemt område. Derfor er det bestemt ikke alle steder, man kan blive MSC-certificeret til at fiske med bundtrawl. Det vurderes individuelt for hver certificering.”

 

FDM er klar i spyttet: ”Vi løser ikke trafikkens klimapåvirkning ved at begrænse trafikken”'

”Trafikarbejde er positivt for samfundet og den enkelte. Vi skal derfor ikke begrænse trafikken, men i stedet udtænke en klog, grøn omstilling af transporten”, skriver Thomas Møller Thomsen, adm. direktør i FDM. “Myldretidstrafikken snegler sig igen afsted på mange veje, hvor antallet af biler er tilbage på samme niveau som før coronakrisen. For den enkelte er det en irritation, men også et udtryk for, at samfundets hjul snurrer igen. Økonomisk vækst og trafikvækst hænger nemlig tæt sammen. Når beskæftigelsen stiger, og husstandenes velstand øges, ja, så stiger det, som vi kalder for trafikarbejdet. Vi kører mere og længere til jobbet, og vi kører mere i fritiden. Vi har ikke råd til at begrænse trafikarbejdet.”

 

"Enorme gevinster" med ny beskatning af biler

”Enorme gevinster for samfundet, hvis beskatningen af de danske bilister laves grundlæggende om”, skriver Formandsskabet for De Økonomiske Råd i ny rapport, december 2021.

Det gamle system med registreringsafgift, ejerafgift og brændselsafgift bør erstattes af et nyt, der i langt højere grad målrettes de skader, som bilismen påfører samfundet i form af trængsel, ulykker, støj, forurening og CO2-udledning, anbefaler “de økonomiske vismænd”.

"Hovedproblemet er, at vi primært beskatter det at købe og eje en bil, selvom det i sig selv ikke skaber nogle gener for samfundet. Det er kørslen, der skaber problemerne, men det beskatter vi slet ikke."

Reformen skal ske ved at indføre en CO2-afgift, som erstatning for brændstofafgifterne, og en intelligent kørselsafgift, der skal erstatte registreringsafgiften. ”Sådan en afgift vil gøre det dyrere at køre steder, hvor der i forvejen er mange biler på vejene. I praksis vil det typisk blive dyrest i myldretiden i byerne, mens kørsel på landet vil være billigst.”

I samme rapport skriver vismændene, at politikerne bør stoppe med at give afgiftsfordele til plug-in-hybridmodeller. ”Man lokker danskerne til at købe biler, der ikke hører til i fremtidens bilpark”.

Transportminister Benny Engelbrecht i Altinget 29. november 2021

”Nogle mener, at vi (...) skal skrue ned for trafikken. Det, mener jeg ikke, er løsningen. Vi er dybt afhængige af vores infrastruktur og mange transportmuligheder, så dem skal vi blive ved med at styrke og udvikle, så de også svarer til de behov, som vi får i fremtiden. Det afspejler infrastrukturaftalen fra før sommerferien med al tydelighed. Her er regeringen sammen med alle Folketingets partier blevet enige om at investere 160 milliarder kroner i vores infrastruktur – og vel at mærke i vores samlede infrastruktur. Skinner, broer, veje, tunneler, cykelstier og alt det, der følger med. Der er behov for det hele, så vi kan udbygge vores velfærdssamfund og binde landet bedre sammen.”

Se oversigt over artikler i Nyt Fokus #20

Tegn gratis abonnement

Tegn gratis abonnement på Nyt Fokus og modtag digitalt nyhedsbrev, når nye numre udkommer.