Udsyn

Hjemmesider og inspiration ude i Verden

undefined

Bare rolig, der er
masser af olie!

Don’t Worry, There’s Plenty of Oil lyder den sarkastiske titel på en 2½ minutters video fra Post Carbon Institute om samme emne som dette nummers artikel „Energien sætter grænser for økonomisk vækst“. Post Carbon Institute (PCI) er en tænketank med det formål at fremme en omstilling til en mere robust, retfærdig og bæredygtig verden. PCI’s hjemmeside rummer et hav af aktuel information om omstillingsrelaterede emner. PCI driver også internetmediet Resilience, som hver dag bringer omstillingsrelaterede nyheder, kommentarer og debatstof inden for fem temaer: energi, økonomi, miljø, samfund og fødevarer & vand.

 

Mere om peak oil

Hvis man i det hele taget er interesseret i spørgsmålet om peak oil og hvorvidt æraen med lettilgængelig olie er ved at rinde ud, findes der flere gode hjemmesider på internettet. En af disse er skabt af den amerikanske journalist og forfatter Richard Heinberg, som gennem en lang årrække har fulgt debatten om peak oil tæt. På hans hjemmeside kan man finde nyhedsbrev Museletter og adskillige artikler og videoer om emnet. Heinberg beskæftiger sig også mere generelt med vækst, ressourceforbrug og økonomi set fra et vækstkritisk perspektiv – bl.a. i bogen The End of Growth fra 2011, som kan anbefales.

Europas grønne partier 

I dette nummer bringer vi et interview med „Alternativet“, som er et grønt parti, der ikke hedder noget med grønt eller miljø. „Alternativet“ er dog ikke alene om at være grøn. I Europa-Parlamentet er der to grønne grupperinger og i mange af Europas nationale parlamenter er der grønne medlemmer.

Her er links til nogle af dem: Miljöpartiet De Gröna(S), Feministisk Initiativ (S), Miljøpartiet De Grønne (N), Grüne Partei (CH), Vihreät De Gröna (Fin), De Groenen (NL), Europe Écologie les Verts (F), Die Grüne (D), Green Party (England & Wales) og Groen (B).

Nyhedsbrev om Lejres økologiske projekt

Hvis man efter at have læst artiklen i dette nummer er blevet interesseret i at følge med i det økologiske projekt i Lejre, så kan man abonnere på Lejres månedlige nyhedsbrev. Bestil det på mailadressen okologi@lejre.dk. Her kan man læse om udviklingen i det økologiske projekt, lokale arrangementer, konferencer, nye initiativer mm.

Uddannelse for bæredygtig udvikling


I år afsluttes FN’s tiår for bæredygtig udvikling. Formålet med tiåret har været at understøtte en bedre forståelse af kompleksiteten af de globale udfordringer i forhold til bæredygtighed. Det er en global kampagne, som dog kun har fået begrænset opmærksomhed herhjemme. På dansk er imidlertid skabt den glimrende hjemmeside UBUportalen – Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, som giver en lettilgængelig indføring i emnet og opdateres med aktuelle nyheder og links. Her kan man f.eks. læse om danskernes store økologiske fodaftryk og hvordan EU-støtten til køer i Europa svarer til hvad halvdelen af klodens befolkning må leve for om dagen (2 dollars om dagen). Hjemmesiden udgives af den danske UNESCO Nationalkommission og henvender sig især til skole- og gymnasieelever og studerende.