Nyt fra NOAH

VERDENS LANDBRUGSUDVIKLING HAR BRUG FOR ET PARADIGMESKIFTE

Af Christina Lykke Rasmussen, Nyt Fokus

I sensommeren fik en række skelsættende studier og rapporter fra FN om verdens landbrugs- og fødevareproduktion opmærksomhed i medierne. Flere projekter har de seneste år dokumenteret, at tidligere antagelser om det konventionelle landbrugs fortrin ikke længere er gangbar mønt. Det er derimod de økologiske dyrkningsmetoder, som skal brødføde den voksende verdensbefolkning. Disse konklusioner kan bl.a. læses i FN-rapporten Wake up before it is too late.
     Et af nøglebudskaberne fra FN’s organisation for handel og udvikling (UNCTAD) lyder, at der er brug for et paradigmeskifte i landbrugsudviklingen. Dette indebærer et markant skift fra det konventionelle landbrugs dyrkning af monokultur og intense brug af kunstgødning og sprøjtegifte til bæredygtige og vedvarende produktionssystemer, som tilmed vil forbedre udbyttet betydeligt i de små landbrug.
     Friends of the Earth International (FoEI), som NOAH er en del af, har netop afholdt møde for medlemslandene i Sri Lanka. Her var det nødvendige systemskifte i landbrugsudviklingen også på dagsordenen. FoEI’s arbejde med landbrug og fødevarer følges ad med kampen for civile rettigheder, da investeringer i og opbakning til de små landbrug er afgørende for lokalsamfundenes suverænitet og sikkerhed. Med sine omkring 5.000 lokale miljøgrupper, arbejder FoEI for at lægge pres på beslutningstagerne for at stoppe den udstrakte støtte til det industrielle landbrug, hvor udbyttet ofte ikke tilfalder lokalsamfundet. Længe har den herskende politiske diskurs for investeringer været den såkaldte „Verdensbank-model“; dvs. hvad der er godt for industrien, er godt for landet. Særligt i Afrika og Sydamerika kæmper lokalgrupperne for at gøre op med denne model og stoppe deres regeringer i at sælge landbrugsjord til multinationale selskaber.
     I de lokale grupper blomstrer flere og flere initiativer til at styrke lokalsamfundene i deres suverænitet og rettigheder. Aktiviteterne omfatter støtte til opbevaring af såsæd og udvikling af de økologiske dyrkningsmetoder, lokal og urban økologisk fødevareproduktion (f.eks. byhaver) og hjælp til at sætte forbrugerne i kontakt med producenterne. En lokalgruppe i San Jose, Costa Rica, har bl.a. åbnet et distributionscenter, hvor småbønderne kan opbevare oprindelige kornsorter og videresælge deres produkter til lokalbefolkningen. Projektet bygger på ideen om at en lokalbaseret og solidarisk økonomi kan udgøre en modstand mod det frie marked og sikre fødevaresuverænitet og civile rettigheder. Man kan på internettet se en video om projektet, som hedder La Troja.

undefined

NOAH MED I KAMPAGNE MOD HANDELSAFTALE

Af Louise Meisner, NOAH Handel og Miljø

Forhandlingerne mellem EU og USA om en ny transatlantisk handelsaftale kaldet TTIP (Transatlantic Trade and Invesment Partnership) kan få store konsekvenser for miljø, demokrati og forbrugersikkerhed. Modstanden mod TTIP vokser i Europa, men i Danmark har der hidtil ikke været megen mediedækning af forhandlingerne.
     NOAH Handel og Miljø arbejder for at oplyse danskerne om risiciene ved TTIP. I september fik vi f.eks. besøg af en 12 meter høj „trojansk hest“, som med henvisning til den gamle græske myte symboliserede TTIP: Aftalen bliver præsenteret som en gave til befolkningen, men den rummer mange skjulte farer. Eventen var en del af „The Trojan Horse Tour“, der arrangeres af Friends of the Earth Europe (FoEE) i flere europæiske byer.
     NOAH bakker også op om „The European Citizen Initiative“ (ECI), hvis mål er at indsamle en million underskrifter mod TTIP. Dermed får vi mulighed for at annullere Europa-Kommissionens mandat til at forhandle videre. På nuværende tidspunkt har ikke mindre end 156 europæiske NGO’er tilsluttet sig kampagnen. 

Læs mere på NOAHs hjemmeside. 

 

NOAH DELTAGER I PROJEKT »FÆLLES ENERGI«

Af Henning Bo Madsen, NOAH Energi og Klima

Friends of the Earth Europe (FoEE), som NOAH er en del af, deltager i projektet "Community Power". NOAH Energi og Klima deltager i projektet under navnet "Fælles Energi". Projektet får delvis økonomisk støtte fra EU frem til april 2016.
    
Fælles Energi skal medvirke til, at omstillingen til 100 procent vedvarende energi bliver baseret på lokale fællesejede energianlæg. Det kan være anlæg ejet af kommuner, lokale forbrugerejede forsyningsselskaber, lokale fonde eller lokale andelsselskaber.
     Der skal ske en politisk kursændring, hvis fremtidens energiforsyning i Danmark, i EU og globalt ikke skal ende med at blive ejet af store selskaber alene og uden forbrugernes demokratiske indflydelse. De lovgivningsmæssige rammer skal ændres for at skabe bedre betingelser for fælles lokalbaseret ejerskab af fremtidens vedvarende energianlæg.
     I projektet arbejder vi også for fælles lokale energispareprojekter og anlæg ejet af forbrugere til dækning af deres eget energiforbrug.

Læs mere på hjemmesiden for Community Power.