Nyt om NOAH

Nyheder fra NOAH og omegn. Denne gang om NOAHs kritik af favoriseringen af biomasse som "vedvarende" energi, nyt undervisningsmateriale om EU-kommissionens manglende fokus på bæredygtighed og forberedelserne af et 50 års jubilæum.

undefinedEU glemmer miljøet

Af Jacob Sørensen, NOAH

Når Kommissionen beskriver fremtiden, er der så godt som intet om bæredygtig udvikling. Derfor har NOAH udgivet et undervisningsmateriale, som diskuterer, hvorfor Europa-Kommissionen ikke prioriterer bæredygtig udvikling, og hvordan EU kan gøre unionen bæredygtig.
    NOAH og de andre organisationer i Friends of the Earth mener, at EU bør prioritere anderledes og basere politiske beslutninger på hensynet til en bæredygtig udvikling. Historisk set har omdrejningspunktet i EU været at forbedre vilkårene for det indre marked og den økonomiske vækst. EU bør i stedet have social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed som gennemgående principper.
    Du kan downloade hæftet EU’s fremtid – Forslag til en bæredygtig udvikling fra NOAHs hjemmeside under materialer.


Når politikerne vender det døve øre til

Af Bente Hessellund Andersen, NOAH

I NOAHs optik bør biomasse ikke regnes med som en vedvarende energikilde. For klodens biosfære er i virkeligheden den eneste fungerende og velkendte mekanisme til at afbøde klimaforandringerne – nemlig når planter optager atmosfærens CO2 og binder kulstoffet varigt i jord- og plantesystemerne. Denne vigtige funktion undermineres, når vores overforbrug af fossil energi erstattes af afbrænding af biomasse.
    Derfor er det er ikke en overdrivelse at kalde de sidste 15 års omstilling til vedvarende energi for en tragedie. I Danmark har bioenergi i mange år været uberettiget begunstiget med tilskud og afgiftsfritagelserne. Især har fritagelsen for energi- og CO2-afgifter været lukrative, og det vurderes, at de nu løber op i seks milliarder kroner årligt. Konsekvensen har været, at kraftvarmeværkerne i et helt uhørt omfang har omlagt til biomasse. Og de mange års favorisering af biomasse-anlæg har ført til, at bioenergi i dag udgør mere end 70 pct. af det, der kaldes vedvarende energi.
    Forsommeren gav et glimt af håb, da Klimarådet med sin rapport for 2018 satte kritisk fokus på det danske forbrug af biomasse. Rapporten slog fast, at den rolle Danmark spiller i international klimapolitik langt fra er så forbilledlig, som skiftende regeringer plejer at påstå.
    Klimarådet anbefalede at favoriseringen af biomasse skal fjernes. Desværre havde det ikke nogen betydning for energiforliget. Det samlede folketing besluttede lige før sommerferien at opretholde de helt igennem uberettigede afgiftsfritagelser, som de allerede opførte kraftvarmeværker er blevet tildelt – og som har ført til de eklatante fejlinvesteringer.
    NOAHs vedvarende kritik er blevet overhørt, men burde politikerne ikke i det mindste lytte til Klimarådet?


NOAH forbereder jubilæum
Til næste år fylder NOAH 50 år. Det skal selvfølgelig fejres på behørig vis, og der forberedes allerede nu forskellige aktiviteter – bl.a. en stor jubilæumsfest og udgivelsen af en jubilæumsbog. Du kan støtte bogprojektet på hjemmesiden booomerang. Målet er at indsamle 30.000 kroner. Hvis man donerer 250-499 kr., sikrer man sig også bogen – og giver man 500 kr. eller mere får man både bog og deltagelse i jubilæumsfesten. Se, det er da et godt tilbud!

Se oversigt over artikler i Nyt Fokus #12

Tegn gratis abonnement

Tegn gratis abonnement på Nyt Fokus og modtag digitalt nyhedsbrev, når nye numre udkommer.