Nyt om NOAH

Nyheder fra NOAH og omegn. Denne gang om NOAHs bidrag til kampen mod Amager Fælled Bykvarter i København, fokus på kommunalvalg på noah.dk og NOAHs kommentar til diskussionen om "kvotekongerne" inden for fiskeriet.

undefinedNOAH kæmper for Amager Fælled

Af June Rebekka Bresson, NOAH Madsuverænitet

NOAH er med i kampen for at bevare Amager Fælleds Strandeng i København. Det er vi sammen med en lang række af andre miljøorganisationer, borgerorganisationer og kendte danskere.
    Sagen handler kort om at Københavns Kommune, i samarbejde med udviklingsselskabet By & Havn, vil by-udvikle og anlægge 2.500 boliger på et område af Amager Fælled med høj biodiversitet. Det vil medføre, at et værdifuldt naturområdes unikke karakter ødelægges for al eftertid. Det berørte område af Amager Fælled ligger umiddelbart nord for Ørestaden.
    Senest er PensionDanmark gået i samarbejde med By & Havn om investering i byudviklingen, hvilket har øget områdets værdi fra 1,5 mia. til 2,0 mia. kr. Dette er efter vores mening blot en ud af mange problematikker i den aktuelle, kommunalpolitiske konflikt, og udgør en tilsidesættelse af de sædvanlige, lovlige demokratiske processer i Danmark. PensionDanmarks investering kan desværre forvanske og vanskeliggøre den igangværende politiske dialog om Fælledens fremtid og undersøgelser af alternativer for byudvikling.
    Den planlagte byudvikling vil ske på et område med særligt store naturværdier. Den tidligere strandeng er præget af høj biodiversitet og et vildnis, der går tilbage til den seneste istid med sjældne og truede arter. Områdets naturværdier er dokumenteret og beskrevet gennem et stort antal undersøgelser og rapporter, der ikke lader nogen tvivl tilbage om at dette er en særlig og beskyttelsesværdig natur. Som hyppigt fremført i den offentlige debat, inkluderer området arter, der er beskyttet af EU’s Habitatsdirektiv, samt rødlistede arter der er truede og akut truede.
    NOAH er med i Amager Fælleds Venner, som både er en selvstændig borgerorganisation og en paraply for mange samarbejdende organisationer. Vi har været med til at skabe en oplysningskampagne om Amager Fælled siden sommeren 2016. Elementer i denne kampagne har været to folkeringe rundt om hhv. strandengen og siden hele Amager Fælled.
    NOAH har også været med i en række andre, mindre demonstrationer, læserbreve, henvendelser til medier og politikere mv. Vi har desuden lanceret Friends of the Earths egen Nature-is-our-right kampagne, hvor vi benyttede Amager Fælled som eksempel.
    Senest var vi med til Amager Fælled Festivalen den 10. september 2017, hvor vi havde en bod med klistermærker, T-shirt og information. På festivalen blev Amager Fælled Protestsangen lanceret af Johan Olsen fra bandet Magtens Korridorer. Der var cirka 3.000 deltagere. NOAH donerede i øvrigt alle de indtjente penge fra salget af vores klistermærker til Amager Fælleds Venner.
    Takket være den folkelige modstand skal der nu udarbejdes en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger for Miljøet) for området, hvilket betyder, at byggeriet er blevet skubbet helt frem til efter sommeren 2018. Men med kommunalvalget i november 2017 kan en ændret mandatsammensætning i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation få betydning for, om projektet bliver fuldført. Fire partier (SF, Ø, RV, ALT) har nemlig givet hinanden håndslag på, at hvis de tilsammen får flertal i Borgerrepræsentationen, vil de ændre byggeplanerne og bevare Strandengen.
    Op til deadline på dette nummer af Nyt Fokus har overborgmester Frank Jensen i øvrigt meldt ud, at en alternativ placering skal overvejes.
    NOAH fortsætter kampen!


Kommunalvalg i fokus på NOAHs hjemmeside

Hvis politikerne vil, har kommunerne mange muligheder for at medvirke til grøn omstilling og skabe folkelig involvering. Derfor er det vigtigt, at der er fokus på disse emner i efterårets kommunale valgkamp – og det er baggrunden for, at NOAH har lanceret en særlig sektion om kommunalvalget på sin hjemmeside noah.dk. Her kan man finde baggrundsviden om NOAHs forslag til temaer i valgkampen. Læs mere på: https://noah.dk/kv17


NOAH: Fiskekonger er symbol på et fejlslagent madsystem

Af Nanna Langevad Clifforth, NOAH Madsuverænitet

Sagen om fiskekvoterne og deres konger har fået mange op af stolene. Men fiskerisektoren er desværre ikke et enestående eksempel på et ubæredygtigt og socialt uretfærdigt system, hvor fælles ressourcer ejes af få aktører.
    Sektoren bekræfter derimod den udvikling fødevaresektoren generelt har undergået: ubæredygtige metoder og overforbrug kombineret med skæve ejerforhold og høj grad af konsolidering.
    Et andet presserende område er ejerskabet over frø. Seks selskaber, heriblandt Monsanto og Bayer, er ved at fusionere, så tre selskaber vil komme til at eje 60 pct. af klodens kommercielle frø. Dette vil give en kæmpe magt til få selskaber, som vil få yderligere indflydelse på, hvilke afgrøder der kan dyrkes, og hvad det vil koste. En udvikling der er med til at skubbe små landbrug ud over kanten og skabe et ensrettet fødevaresystem – og føre til yderligere konsolidering og få aktørers kontrol over det, der burde være fælles ressourcer.
    Konsolidering og kontrol i landbrugs- som fiskerisektorerne er ikke resultatet af en fejl, men af bevidste politikker og et forkvaklet natursyn. Kvotesagen er et klassisk eksempel på, hvad der sker, når fælles ressourcer og goder privatiseres og handles. Det er derfor ikke yderligere administration, der kan få kvotesystemet til at fungere. Det kræver derimod et opgør med selve tanken om at jordens ressourcer skal forvaltes af private aktører, hvor profit bliver hovedmålet og mad en sidegevinst. Det centrale spørgsmål er, hvem vi mener, der skal eje vores mad, og kvotesagen er en unik mulighed for i stedet at skabe et demokratisk madsystem – hvor mad er en rettighed og ikke en vare, der kan spekuleres i.
    Læs mere om hvad et alternativt madsystem baseret på princippet om madsuverænitet kan indebære i en dansk sammenhæng i rapporten Madsuverænitet – Hvem skal bestemme over vores mad?

Tegn gratis abonnement

Tegn gratis abonnement på Nyt Fokus og modtag digitalt nyhedsbrev, når nye numre udkommer.