Grøn omstilling - en chance for Europa

Anmeldelse: En af den europæiske energiomstillings mest fremtrædende arkitekter, det grønne EU-parlamentsmedlem fra Luxembourg, Claude Turmes, giver i ny bog "Energy Transformation – An Opportunity for Europe" en bred skildring af omstillingens politiske historie.

Af Niels Henrik Hooge

undefinedClaude Turmes har bl.a. været EU-parlamentets ledende forhandler for nogle af de vigtigste lovpakker på energi- og klimaområdet. Bogen, der indeholder en række forslag til, hvordan energipolitikken kan forbedres, er skrevet i samarbejde med hans politiske rådgiver, Jérémie Zeitoun. I betragtning af, at stadigt flere energi- og klimapolitiske beslutninger, der er relevante for den danske energiforsyning og eksport af energiteknologi, træffes på det europæiske niveau, er bogen et must, også her i Danmark.
    Bogen er fascinerende læsning og kommer vidt omkring. Alle de vigtigste emner tages op, lige fra de mest overgribende emner på europæiske plan til kontroversielle enkeltsager: Kampen om EU’s elektricitetsmarked, konkurrencen mellem de forskellige typer af statsstøtte, klimaforhandlingerne i regi af FN’s COP15 og 21, Fukushima-katastrofens europæiske konsekvenser, kontroverserne om det planlagte atomkraftværk Hinkley Point C i England, Dieselgate, den digitale revolution, Energiunionen, EU’s energivinterpakke, osv. Listen er meget længere. Analyserne er dybdeborende, samtidigt med at tingene sættes i perspektiv.
    Bogen har sine helte, men særligt sine skurke: I maj 2013 dannedes den såkaldte ”Magritte-lobbygruppe” bestående af otte store europæiske energiselskaber. Gruppen fik navn efter det museum i Bruxelles, hvor den holdt sit stiftende møde og straks begyndte at påvirke den europæiske energipolitik. Målet var at bekæmpe støtten til vedvarende energi og bestræbelserne på at energieffektivisere. Til gruppens allierede hørte enkelte EU-medlemslande samt arbejdsgiverorganisationerne i BusinessEurope. Turmes giver Magritte-gruppen en stor del af ansvaret for, at de europæiske investeringer i vedvarende energi stagnerede i 2013-2014 og gik tilbage i 2015.
    Interessant er beskrivelsen af konsensuskulturen i EU-parlamentet, hvor der i modsætning til i mange nationale parlamenter er tradition for brede og fleksible flertal. Der er også lovord til EU-kommissionens funktionærer, som ikke holdes ansvarlige for det manglende politiske mod, man ofte findes højere oppe i systemet.
    I bogen fremlægges der en plan for den europæiske energiomstilling, som Turmes anser for et politisk og sociologisk projekt funderet i borgerinddragelse og demokratisering, snarere end et teknologisk projekt. Planen omfatter et udvidet samarbejde i de fem europæiske regioner, bl.a. omkring en række bæredygtige fyrtårnsprojekter, et politisk kompromis om at afvikle fossile brændsler og atomkraft, og en vision for den europæiske energiunion, der så vidt muligt skal motivere hele befolkningen til at deltage i den grønne omstilling.
    Energy Transformation er ikke blot meget velskrevet, men besidder den ekstra dimension, at forfatteren som oftest befinder sig i frontlinjen til de politiske konflikter, han beskriver, og dermed kan udtale sig med en særlig autoritet herom. Bogen anbefales varmt. Den udkom tidligere på året på fransk under titlen Transition énergétique – Une chance pour l’Europe og den engelske oversættelse udkom i midten af juli 2017.

Læs også interview med Claude Turmes.

Claude Turmes
In collaboration with Jérémie Zeitoun
Energy Transformation
– An Opportunity for Europe
384 sider
Vejl. pris £12.99
Biteback Publishing 2017

Bogen udkommer d. 13. juli 2017.

Niels Henrik Hooge er medlem af NOAHs urangruppe.

Tegn gratis abonnement

Tegn gratis abonnement på Nyt Fokus og modtag digitalt nyhedsbrev, når nye numre udkommer.