Bæredygtig omstilling skal på dagsordenen i kommunerne

Kommunalvalget står for døren og diskussionerne går højt rundt om i landets kommuner. Desværre er bæredygtighed sjældent på dagsordenen – til trods for kommunernes centrale rolle. I dette nummer belyser Nyt Fokus kommunernes muligheder for at bidrage til den bæredygtige omstilling.

Af redaktionen

Kommune- og regionsvalget står for døren. Rundt om i landets kommuner debatteres der i disse måneder på livet løs, og lokale politikere kommer med en bred vifte af udmeldinger og løfter om den politik, de vil føre, hvis de bliver valgt til den nye kommunalbestyrelse. Temaer som ældrepleje, skoler, børnehaver og kommunernes ofte skrantende økonomi fylder meget i debatten. Alle er vigtige emner, som handler om den ”nære velfærd” og har stor betydning for mange.
    Et emne er dog ofte fraværende i diskussionen: Bæredygtig omstilling. Og det til trods for, at kommunerne på i hvert fald fire planer kan spille en afgørende rolle for denne omstilling: For det første udgør kommunerne med deres mange aktiviteter, indkøb og services en betydelig faktor i samfundsøkonomien og kan dermed understøtte en grøn produktion gennem en aktiv indkøbspolitik. For det andet står kommunernes bygninger og køretøjer for en stor del af landets energiforbrug og kan derfor fremme energibesparelser gennem ambitiøse mål. Som det tredje spiller kommunen som lokal planmyndighed en afgørende rolle for den strukturelle udvikling i lokalområdet. Her har ikke mindst byplanlægningen stor indflydelse på transportens miljøbelastning. Og endelig, som det fjerde, kan kommunerne opstille og arbejde for langsigtede, strategiske målsætninger og politikker for eksempelvis lokal CO2-neutralitet eller resiliens.
    Med dette temanummer ønsker Nyt Fokus at sætte spot på kommunernes rolle i den bæredygtige omstilling. Hver af de følgende artikler belyser et område, hvor kommunerne kan fremme mindre miljø- og klimabelastning. Artiklen Offentlige indkøb – den glemte muskel fremhæver, hvordan grønne krav ved offentlige indkøb understøtter en bæredygtig omstilling af markedet. I artiklen Klimakommuner gør en forskel skifter fokus til indsatsen for at reducere energiforbruget og CO2-udledningen fra kommunens egne aktiviteter, f.eks. opvarmning af kommunens bygninger.
    Hvor de første to artikler belyser kommunernes rolle som forbrugere af varer, tjenester og energi, handler artiklen Kommunernes ansvar for energi-omstillingen om deres rolle i forhold til udbygningen af lokal, vedvarende energi. Her er kommunens indsats afgørende for at undgå, at ny vedvarende energi lider skibbrud mod lokal modstand. I artiklen Bæredygtige byer er resiliente byer belyses, med afsæt i begrebet resiliens, hvordan byer både skal gøre sig robuste over for fremtidige udfordringer og samtidig opbygge kapacitet til at iværksætte handling, nytænkning og innovation. Og endelig beskriver temaets sidste artikel, Civilsamfund og kommuner kan kickstarte bæredygtig omstilling, hvordan civilsamfundet – i samarbejde med kommunerne – kan gå forrest i den bæredygtige omstilling.
    Vi håber, at artiklerne i dette temanummer kan bidrage til at bringe bæredygtig omstilling på den lokalpolitiske dagsorden rundt om i landet her op til Kommune- og Regionsvalg 2017. For uden kommunernes – og regionernes – aktive medvirken er det næppe muligt at sikre en bæredygtig fremtid.
    Med dette ønsker vi god læselyst og et godt valg!

Tegn gratis abonnement

Tegn gratis abonnement på Nyt Fokus og modtag digitalt nyhedsbrev, når nye numre udkommer.