Udsyn

undefinedVores omstilling
Omstillingen til et bæredygtigt samfund kræver handling på alle planer – og ikke mindst på det konkrete og lokale plan. I 2013 kørte Dagbladet Information og Danmarks Radio en fælles kampagne kaldet ”Vores omstilling”, hvor borgere og organisationer kunne tilmelde deres konkrete omstillingsprojekter. Mere end 400 projekter blev det til, og på hjemmesiden for Vores Omstilling kan man læse om alt fra elektriske skraldebiler og solvarme til lokale byttemarkeder, fødevarefællesskaber og byhaver.

 


The Daly News
Dette nummers artikel af den amerikanske økonom Herman Daly er hentet fra bloggen og nyhedsbrevet The Daly News, som man gratis kan abonnere på. Her finder man analyser af udviklingens manglende bæredygtighed og diskussioner om omstilling til en ligevægtsøkonomi.  Herman Daly bidrager jævnligt ligesom Brent Blackwelder (tidligere formand for Friends of the Earth) og Brian Czech (formand for organisationen Center for the Advancement of the Steady State Economy, CASSE). Den sidste hovedbidragsyder er Rob Dietz, medforfatter til den meget læseværdige bog ”Enough is Enough” fra 2013 om bæredygtig omstilling.

Agenda 350
Det kan være svært at følge med i strømmen af nyheder om klimaændringer og bæredygtig omstilling. Derfor er det en stor hjælp, når andre gør en del af arbejdet for én ved at plukke nyheder ud og samle dem ét sted. Et godt eksempel på en sådan hjemmeside er nyhedsbloggen Agenda 350, som redigeres af den danske arkitekturforsker m.m. Jens Hvass. Agenda 350 samler nyheder i spændingsfeltet mellem klima og bæredygtighed, nødvendigheden af en langsigtet klimamålsætning på 350 ppm (parts per million) og visionen om det bæredygtige ligevægtssamfund. Agenda 350 samler nyheder fra bl.a. Real Climate, The Guardian og Mother Jones. Man kan tilmelde sig mailliste og få en daglig opdatering pr. mail.

The Great Transition
I lighed med Agenda 350 er The Great Transition en nyhedsblog, som samler nyheder fra alverdens (engelsksprogede) nyhedshjemmesider. Bloggen styres af Willy De Backer og fokuserer især på nyheder om bæredygtig politik og omstilling. Her kan man læse om alt fra klimapolitik til de seneste analyser af peak-oil, skifergas, klimaforandringer mv.

Klimastatus – nu på dansk
Med års mellemrum udgiver FN’s klimapanel (IPPC) en hovedrapport med en vurdering af klimaændringerne. Den femte hovedrapport udsendes i år. Som noget nyt, har Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) i samarbejde med EU udarbejdet en dansk oversættelse af første del af den femte hovedrapport ”Klimaforandringer 2013: Det naturvidenskabelige grundlag”. Der er tale om sammendraget for beslutningstagere, som opsummerer hovedbudskaberne fra IPCC’s 1500 sider store statusrapport om Jordens klimaændringer.