Opskriften på en ny og bæredygtig verdensorden

Af Sussanne Blegaa, redaktionen

undefined”De mennesker der er vanvittige nok til at tro, at de kan ændre verden, det er dem der gør det.” Med dette citat fra medstifteren af Apple, Steve Jobs, indleder Ross Jackson sit ambitiøse projekt med at foreslå en samlet struktur for en ny og bæredygtig verdensorden. Tidens neoliberale politisk-økonomiske løsninger og det enøjede fokus på økonomisk vækst vil ikke føre til en bæredygtig verden. Der er behov for nytænkning, og bogen Occupy World Street er en kraftpræstation, som ud over en dybtgående analyse bidrager med konkrete forslag og strategier til at sætte omstillingen i gang.
     Bogen, som er oversat til dansk, begrunder behovet for en ny verdensorden ved at dokumentere den voksende ulighed i verden og vores overbelastning af naturens bæreevne. Fokus er her især på energiens centrale rolle.
     Ross Jackson, som selv er aktiv i den danske miljø- og omstillingsbevægelse, giver en omfattende analyse af, hvordan det har kunnet gå så galt. Han illustrerer udviklingen med historiske eksempler og giver samtidig en lettilgængelig indføring i grundlæggende økonomiske og finansielle begreber. Skurken er de sidste 30 års neoliberale projekt, hvis væsentligste redskaber er Verdenshandelsorganisationen (WTO), Verdensbanken og Den Internationale Valutafond (IMF), som ifølge Ross Jackson alle primært arbejder for de store multinationale virksomheders interesser. Frihed og afregulering er nøgleord i den neoliberale ideologi, og det udmønter sig i et konstant pres for at øge varernes, arbejdskraftens og kapitalens frie bevægelighed over grænserne og for privatisering af offentlige institutioner. Udviklingslandene og miljøet bliver sorteper i dette spil.
     Ross Jackson argumenterer for, at medlemskab af WTO svækker den nationale suverænitet, og han gør rede for, hvordan de rige lande historisk har benyttet sig af protektionisme for at nå deres nuværende stade. I sit forslag til en ny verdensorden, kaldet Gaia, slår Ross Jackson til lyd for at WTO erstattes af en ny handelsorganisation, som tillader staterne at benytte sig af protektionisme og at begrænse kapitalens bevægelighed for f.eks. at beskytte miljøvenlig produktion eller egen fødevareproduktion. Ligeledes foreslår Ross Jackson en global organisation, der vil kunne fjerne de store ubalancer på handelsbalancerne, som konstant truer den økonomiske stabilitet. Dette er to af de internationale organisationer, der vil udgøre strukturen i Ross Jacksons vision om en Gaia verden, som vil bestå af mange små, uafhængige stater med en begrænset overgivelse af suverænitet til en global regering. Den globale regering skal bl.a. regulere forbruget af knappe ressourcer og sikre miljøet.
     Occupy World Street er et nybrud i omstillingslitteraturen i og med at den giver et så konkret forslag til en bæredygtig verdensorden. Ross Jackson formidler med engagement og stærke holdninger en stor viden om både miljø og økonomi. En viden, som trækker på en usædvanlig kombination af et livslangt arbejde i finans- og forretningsverdenen og et lige så langvarigt engagement i bæredygtig omstilling.

Ross Jackson: Occupy World Street. 345 sider. Vejl. pris 269 kr. Hovedland, 2013.